Mgr. Klára Mišinová

Vystudovala jsem bakalářský a magisterský program na 2. lékařské fakultě UK.  V rámci své praxe a zaměstnání jsem se zabývala pestrou škálou onemocnění včetně ortopedických, poúrazových a pooperačních stavů, sportovní problematiky, bolestivých stavů rozličného původu a neurologických chorob. Abych mohla svým pacientům poskytnout co nejlepší péči, pokračuji ve vzdělávání a rozvíjení svých terapeutických schopností prostřednictvím specializovaných kurzů a pravidelné četby zahraniční i české odborné literatury.

Studium

 • 2011 – 2016         bakalářské a magisterské studium fyzioterapie na 2. lékařské fakultě UK
 • 2016 –  nyní        doktorské studium kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK

Absolvované kurzy

 • 2015 Jóga v rehabilitaci, lektoři Martina Ježková a Clive Farrelly
 • 2015 Forma, funkce, facilitace, lektor Marek Král
 • 2015 Úvod do rolfingu, lektor Marius Strydom
 • 2015 Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie, lektorka Barbara Fischerová
 • 2015 Workshop Feldenkraisovy metody, lektorka Jitka Nagy
 • 2016 O hypermobilitě, lektor Marek Král
 • 2016 Forma, funkce, facilitace, lektorka Clara Lewitová
 • 2016 Komplexní terapie pletence ramenního, lektor Petr Bitnar
 • 2016 Vybrané metody kinezioterapie u idiopatické skoliózy, lektorka Iveta Pallová
 • 2016 Hlas a dech, lektorka Jana Lewitová
 • 2017 Pohyb a stabilita, lektorka Clara Lewitová
 • 2017 Hluboký stabilizační systém páteře, lektor Petr Bitnar
 • 2017 Komplexní terapie triggerpointů, lektor Petr Bitnar
 • 2017 Synergická reflexní terapie, lektorka Renata Vodičková
 • 2017 Akrální koaktivační terapie, lektorka Ingrid Palaščáková Špringrová
 • 2018 Funkční tape v běžné praxi, lektor Marek Král
 • 2018 DNS sportovní kurz I, lektor Michal Truc
 • 2018 Manuální lymfodrenáž, lektorka Helena Toušková
 • 2018 Spirální dynamika Basic, lektorka Lenka Kazmarová
 • 2018 Možnosti terapie funkčních poruch ramenního kloubu dle konceptu BPP, lektoři Jarmila Čápová, Tomáš Debowski
 • 2019 Terapeutický koncept Bazální podprogramy, lektorka Jarmila Čápová
 • 2019 Viscerální manipulace Pánev, lektorka Alena Zapletalová
 • 2019 Viscerální manipulace Břišní dutina 1, lektorka Alena Zapletalová
 • 2019/2020 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy, lektorka Vlasta Bezvodová
 • 2020 Celostní přístup v terapii pánevního dna, lektorka Michaela Prokešová

Přednášková činnost a odborné publikace

 • 2. lékařská fakulta, přednášející předmětu „Biomechanika a kineziologie“ pro fyzioterapeuty
 • Mišinová, K., Reifenauer, I. & Radvanský, J. Zpětná vazba v pohybovém učení. Tělesná výchova a sport mládeže 2018, 84, 4, str. 38 – 46
 • Mišinová, K., Radvanský, J., Pehalová, B. & Vařeková, J. Hodnocení testu repozice pánve pomocí inerciálních senzorů. Česká kinantropologie 2019
 • Mišinová, K. & Radvanský, J. Role pozornosti v pohybovém učení. Tělesná výchova a sport mládeže 2019, 85, 6, str. 35 – 40

Účast na konferencích

 • 2014 Mezinárodní konference „Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii“, Olomouc
 • 2015 Úloha nitrobřišního tlaku v prevenci bolestí zad, Praha
 • 2017 Scientia Movens, FTVS UK v Praze
 • 2019 Scientia Movens, FTVS UK v Praze