Rehabilitace

Nabízím individuální terapii širokého spektra problémů spojených s pohybovým aparátem.

Základem mého přístupu je manuální terapie orientovaná na správnou funkci kloubů a svalů následovaná cvičebním programem. Cvičební program je zaměřen na řešení konkrétních problémů a zohledňuje celkový zdravotní stav, pohybové zkušenosti i časové možnosti klientů. Kladu důraz na to, aby se pacient co nejdříve zbavil bolesti a zároveň porozuměl souvislostem svých problémů a naučil se s nimi zacházet.